Ochrana osobních údajů

OSVČ Vít Michalek, IČO: 76591719, se sídlem Dr.M.Tyrše 3104, Frýdek - Místek, provozovatel webových stránek https://www.sudokuliga.cz/ a https://www.sudokuliga.com/, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které Vít Michalek potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. faktury) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Facebook přihlášení

Registrací/přihlášením přes svůj Facebook účet nám poskytnete údaje: jméno,příjmení a emailová adresa. Tyto údaje jsou využity jen k založení účtu na těchto stránkách. Emailová adresa slouží k přihlašování/komunikaci mezi Vámi a našim serverem.

Odstranění účtu/dat

Pokud chcete svůj účet zrušit a s tím vymazat veškerá data (jmeno, email) stačí nás za tímto účelem kontaktovat viz níže a vše bude smazáno dle požadavků zákona.

kontaktujte mě

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím:
i) kontaktního formuláře, který naleznete na našich webových stránkách)
ii) e-mailové adresy info@semor.cz